Начало

Сдружението Клъстер за Развитие на Енергийно Ефективни Решения и Алтернативни Енергоизточници за Домакинства и Сгради е създаден през Април 2013 г. 

 

Членовете на клъстера при учредяването му са широка гама от специализирани дружества, работещи и в момента помежду си и допълващи се в дейностите си за постигане основната цел на сдружението – развитие на енергийно ефективни решения, които да се базират както на алтернативни енергоизточници в България, така и на нови и иновативни продукти, които подобряват енергийната ефективност както на битови, така и на индустриални потребители на енергия в това число и които могат да се базират на промяна на производствените процеси.

Под енергия се разбира не само електроенергия, но и енергия за охлаждане и отопление.